LEGALIZACIJA OBJEKTA
PO REDNEM POSTOPKU

Preverite ponudbo različnih postopkov in storitev za legalizacijo.

CENA
LEGALIZACIJE

Dodatne informacije o storitvah
in cenah storitev.

LEGALIZACIJA OBJEKTA Z ODLOČBO

Legalizacija “črne gradnje” oz. objekta z odločbo o legalizaciji predstavlja osnovni način legalizacije. Lahko se legalizirajo objekti, ki so bili do grobih gradbenih del zgrajeni do 17.11.2017.

Legalizacija je postopek ureditve pravnega stanja že zgrajenega objekta, dela objekta, rekonstrukcije ali spremembe namembnosti objekta, izvedene brez gradbenega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, v katerem se izda odločba o legalizaciji.

Legalizacije po tem členu zakona se bo lahko izvajalo do 1.6.2027. Če objekt ali del objekta v postopku ni dokončan se postopek legalizacije prekine do dokončanja objekta, vendar ne več kot za eno leto.

Da se objekt lahko legalizira po tem postopku, morajo biti izpolnjeni vsaj naslednji pogoji:

 • Da je objekt dokončan ter da ni očitnih napak in je objekt sposoben za uporabo.
 • Bo v postopku možno dokazati, da je bil objekt zgrajen vsaj do grobih gradbenih del do 17.11.2017.
 • Da ima investitor urejeno pravico graditi na vseh parcelah, na katere sega objekt.
 • Objekt mora biti vpisan v kataster nepremičnin.
 • Da je objekt skladen z današnjim prostorskim aktom ali katerim drugim aktom, ki je veljal v času obstoja objekta.
 • Da za objekt zgrajen po 30. aprilu 2004 ni bilo potrebno pridobiti okoljevarstvenega ali naravovarstvenega soglasja.
 • Da so pridobljena vsa potrebna pozitivna mnenja.

POSTOPEK LEGALIZACIJE

 

 • Prvi korak je ugotavljanje pogojev za legalizaicjo in določitev primernega postopka.
 • Pregledamo obstojčo dokumentacijo, ocenimo stanje objekta in vseh posegov ter vas seznanimo z možnostim za uspeh postopka.
 • V nadaljevanju se izdela načrte objekta in pripravi vsa potrebno dokumentacijo, dokazila, pridobi se mnenja, uredi pravna stanja objekta, vpise v kataster ter drugo potrebno. Za vas uredimo in vodimo vse postopke.
 • Popolne vloge vložimo na Upravno enoto za postopek legalizacije ter na občino za izračun komunalnega prispevka.
 • Postopek se zaključi z odločbo o leglizaciji, s katerim objekt pridobi legalnost ter uporabno dovoljenje.

Legalizacija z odločbo je precej ugodnejši postopek kot pridobitev novega gradbenega in uporabnega dovoljenja za obstoječi objekt. Bodite pozorni na rok za legalizacije.

CENA LEGALIZACIJE OBJEKTA Z ODLOČBO

 

Prvo in najpogostejše vprašanje pri legalizacij je cena legalizacije “črne gradnje”. Cena za postopek legalizacije je sestavljena iz vrste stroškov. Natančne ocene ni mogoče podati v naprej, saj se pri vsakem koraku opravi individualne izračune in so predvideni stroški vedno odvisni od vrste dejavnikov. V nadalevanju so opisani najpogostejši stroški. Na izračun vpliva predvsem velikost in zahtevnost objekta, velikost parcele itd.

 • Izdelava projektne dokumentacije
 • Vpis stavbe v kataster nepremičnin
 • Ureditev meje, če je to predpisano za vpis v kataster nepremičnin
 • Drugi stroški, ki so posledica usklajevanja zahtev podanih s strani mnenjedajalcev  (razne študije, gradbena dela, ali druge prilagoditve objekta in priključkov)
 • Plačilo komunalnega prispevka
 • Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo

Skupna cena za legalizacijo enostanovanjske hiše je lahko od nekaj tisoč do nekaj deset tisoč evrov, ker je končna izračunana cena povsem individualna, tudi ni mogoče podati splošne ocene o strošku legalizaicje.

Cena projektne dokumentacije za legalizacijo je odvisna od izbranega postopka. Najugodnejši postopek je legalizacija objekta daljšega obstoja, naslednji je legalizacija z odločbo, najzahtevnejši je postopek legalizacije z novim gradbenim in uporabnim dovoljenjem, slednji je edini postopek, ki omogoča tudi spremembe na objektu.

Pišite nam in pripravili vam bomo ponudbo.

PRIČAKUJEMO VAŠ

KLIC ALI E-MAIL.

POKLIČITE NAS

Dosegljivi smo vsak delovnik med 9.00 in 17.00 uro.
Pokličite nas in se pozanimajte kako vam lahko pomagamo.

031 470 364

PIŠITE NAM

Povpraševanja ali tudi samo preprosta vprašanja,
nam lahko pošljete na spodnji naslov.

info@legalizacija.si

pregled nepremičnine pred nakupom

 

Kupujete nepremičnino brez gradbenega dovoljenja, ali pa je nepremičnina zgrajena neskladno z gradbenim dovoljenjem?

Za vas opravimo pregled dokumentacije ter objekta in vam podamo mnenje.

Svetovanje ob nakupu lahko vklučuje tudi arhitekturno in statično oceno objekta. Za več informacij nam pišite.

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE

 

Naša osnovna dejavnost je arhitekturno projektiranje, za vas izdelamo načrte in dokumentacijo za novogradnje, prenove, dozidave, notranjo opremo, nadstreške, zunanjo ureditev, itd.

Nenazadnje je ob legalizaciji smiselno razmišljati še en korak dlje ter izkoristiti priložnost, da se v istem projektu predvidi morebitne bodoče prizidave, nadstreške ali predelave objekta. Za arhitekturno projektiranje obiščite spletno stran našega biroja.

www.arhitektura-gaberscik.si

sodne cenitve nepremičnin

 

V ekipi imamo sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke z dolgoletnimi izkušnjam na področju projektiranja nizke in visoke gradnje.

Za cenitve nepremičnin, za potrebe prodaje, sodnega spora, pridobivanje kredita, dedovanja ali kaj drugega, sledite spodnji povezavi.

www.izvedenec.si

izvedeniška mnenja

 

Z izvedeniškimi mnenji ocenjujemo kvaliteto in količino izvedenih gradbenih del.

Mnenje vam je v pomoč pri sodnih ali izvensodnih sporih med naročnikom in izvajalcem.

Za izvedeniška mnenja prav tako sledite spodnji povezavi.

www.izvedenec.si

O NAS &
KONTAKT

Legalizacija.si © 2024 | Pravno obvestilo | Monogram