STORITVE &
CENA

Potek postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja za črno gradnjo.
Nekatere odgovore najdete na podstrani, lahko pa nam zastavite tudi vaša vprašanja.

PREVERITEV MOŽNOSTI
LEGALIZACIJE

Za naročilo preveritve možnosti legalizacije nas kontaktirajte preko e-maila, spletnega obrazca ali telefona.

Za pričetek postopka, bomo potrebovali podatke o vašem objektu, podatki so našteti v sosednjem stolpcu:

– kratek opis vašega problema

– številko parcele in katastrsko občino ali naslov

– opis objekta (leto gradnje, podatke o dimenzijah, višino, etažnost, namembnost, drugo…)

– fotografije zunanjosti objekta (fotografije iz vseh strani, morebitni sporni odmiki od parcelne meje, druge posebnosti,…)

– morebitna dokumentacija (načrti objekta, lokacijska informacija, geodetski posnetek, drugo…)

– vaše kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, email, mobitel,…)

– izdelamo poročilo možnosti legalizacije
– izdamo oceno možnosti legalizacije z morebitnimi dodatnimi pogoji
– preverimo možnost legalizacije po prihajajoči novi gradbeni zakonodaji (2018)

– do 5 delovnih dni

* pri naročilu preveritve, vam ceno le-te priznamo kot popust
pri naročilu projekta legalizacije

** nismo davčni zavezanec, DDV-ja ne obračunavamo

LEGALIZACIJA manj zahtevnih
objektov (npr. enostanovanjska hiša)

Prvi korak je preveritev možnosti legalizacije, v kolikor ta že ni bila naročena predhodno, v kolikor ste to pri nas že naročili, vam ceno preveritve priznamo kot popust pri nadaljnji storitvi. 

Po potrjeni možnosti legalizacije, se dogovorimo za termin obiska vašega objekta, kjer bomo objekt izmerili ter dokumentirali kar je potrebno za izdelavo projekta. 

V večini primerov je potrebno naročilo geodetskega posnetka, katerega vam lahko pomagamo pridobiti.

Po pridobljenih podatkih, se izdela dokumentacija, pridobi projektne pogoje ter soglasja in odda vlogo na upravno enoto.

Tekom postopka vas obveščamo o morebitnih posebnostih, prav tako vam sporočimo glede plačil upravnih taks ter komunalnega prispevka.

 

 

Rok izvedbe dokumentacije je od 30 – 60 delovnih dni, zaradi zamud državnih in lokalnih organov pri pridobivanju projektnih pogojev, soglasij in upravnih postopkih se rok izvedbe lahko podaljša. 

Ko je postopek konačan, prejmete izvod projektne dokumentacije ter gradbeno dovoljenje.

Poleg legalizacije, ponujamo tudi ureditev spremembe namembnosti objekta, ko želite opravljati dejavnost, ki je skladna s prostorskim aktom, objekt pa je registriran za drugačno namembnost.

Povezava do Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.

– preverimo možnost legalizacije

– izmerimo objekt na lokaciji in izdelamo načrte
– izdelamo projektno dokumentacijo

– vodilna mapa
– načrt arhitekture
– elaborati (gradbena fizika, požarna varnost, zvočna zaščita)
– izkazi (gradbena fizika, požarna varnost, zvočna zaščita, prezračevanje)
– statična presoja z izjavo o mehanski odpornosti in stabilnosti objekta

– pridobimo projektne pogoje
– pridobimo soglasija

– izdelamo končno mapo za pridobitev gradbenega dovoljenja,
zapečateno z državno vrvico in žigom.

– na upravni enoti vložimo zahtevo za izdajo grabenega dovoljenja
– vodimo upravni postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja

* nismo davčni zavezanec, DDV-ja ne obračunavamo

 

LEGALIZACIJA
NEZAHTEVNIH OBJEKTOV

Za vas opravimo legalizacijo nezahtevnih objektov, za katere sicer ni potrebna prisotnost odgovornega projektanta. Kar pomeni, da lahko to opravite tudi sami.

Za tiste ki bi želeli strokovno pomoč, vam nudimo tudi to in za vas izpeljemo celoten postopek, od preveritve možnosti, do izmer objekta ter tehničnih skic in priprave soglasij in potrebne dokumenacije.

Nezahtevni in enostavni objekti – priloga 2 uredbe o zahtevnosti objektov

– predhodno se preveri možnosti legalizacije
– objekt se izmeri ter izdela načrte
– pridobi se soglasja
– izdela se vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja

– investitorju se preda dokumentacijo, ki jo sam odnese na upravno enoto

* nismo davčni zavezanec, DDV-ja ne obračunavamo

LEGALIZACIJA
ZAHTEVNIH OBJEKTOV

Za dodatne informacije glede legalizacije zahtevnih objektov in prilagojene ponudbe nas kontaktirajte preko e-maila, spletnega obrazca ali telefona.

Kaj sodi med zahtevne objekte, si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Zahtevni objekti – priloga 1 uredbe o zahtevnosti objektov

– enako kot za hišo z dodanimi načrti:

– načrt gradbenih konstrukcij
– načrt elektro inštalacij
– načrt strojnih inštalacij
– drugo glede na zahteve objekta

OSEBNO
SVETOVANJE

V kolikor potrebujete svetovanje strokovnjaka, imate vprašanja glede nakupa nepremičnine, imate zahtevno situacijo, ali druga vprašanja, smo tukaj za vas.

Lahko pridemo na vašo lokacijo ali pa se dogovorimo za sestanek pri nas.

– svetovanje poteka na vaši lokaciji ali v naših prostorih
– potrebna predhodna najava

– za enostavna vprašanja smo vam na razpolago preko e-maila brezplačno

* nismo davčni zavezanec, DDV-ja ne obračunavamo
**  potnih stroškov ne obračunavamo
*** zaračuna se prva začeta ura, potem na 15 min.

pregled nepremičnine pred nakupom


Kupujete nepremičnino brez gradbenega dovoljenja, ali pa je nepremičnina zgrajena neskladno z gradbenim dovoljenjem?

Za vas opravimo pregled dokumentacije ter objekta in vam podamo mnenje.

Svetovanje ob nakupu lahko vklučuje tudi arhitekturno in statično oceno objekta. Za več informacij nam pišite.

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE


Naša osnovna dejavnost je arhitekturno projektiranje, za vas izdelamo načrte in dokumentacijo za novogradnje, prenove, dozidave, notranjo opremo, nadstreške, zunanjo ureditev, itd.

Nenazadnje je ob legalizaciji smiselno razmišljati še en korak dlje ter izkoristiti priložnost, da se v istem projektu predvidi morebitne bodoče prizidave, nadstreške ali predelave objekta.

sodne cenitve nepremičnin


V ekipi imamo sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke z dolgoletnimi izkušnjam na področju projektiranja nizke in visoke gradnje. 

Za cenitve nepremičnin, za potrebe prodaje, sodnega spora, pridobivanje kredita, dedovanja ali kaj drugega, sledite spodnji povezavi.

www.izvedenec.si

izvedeniška mnenja


Z izvedeniškimi mnenji ocenjujemo kvaliteto in količino izvedenih gradbenih del.

Mnenje vam je v pomoč pri sodnih ali izvensodnih sporih med naročnikom in izvajalcem.

Za izvedeniška mnenja prav tako sledite spodnji povezavi.

www.izvedenec.si

O NAS &
KONTAKT

Legalizacija.si © 2017 | Pravno obvestilo | Monogram