STORITVE &
CENA

Potek postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja za črno gradnjo.
Nekatere odgovore najdete na podstrani, lahko pa nam zastavite tudi vaša vprašanja.

PREVERITEV MOŽNOSTI
LEGALIZACIJE

S preveritvijo ugotavljamo vaše možnosti legalizacije skušamo kar najbolje predvideti morebitne ovire ali druge omejitve, ki bi se lahko pojavile.

Za naročilo preveritve možnosti legalizacije nas kontaktirajte preko e-maila, spletnega obrazca ali telefona.

Za pričetek postopka, bomo potrebovali podatke o vašem objektu, podatki so našteti v sosednjem stolpcu:

– kratek opis vašega problema

– številko parcele in katastrsko občino ali naslov

– opis objekta (leto gradnje, podatke o dimenzijah, višino, etažnost, namembnost, drugo…)

– fotografije zunanjosti objekta (fotografije iz vseh strani, morebitni sporni odmiki od parcelne meje, druge posebnosti,…)

– morebitna dokumentacija (načrti objekta, lokacijska informacija, geodetski posnetek, drugo…)

– vaše kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, email, mobitel,…)

– izdelamo poročilo možnosti legalizacije po veljavnih pravilnikih in aktih
– izdamo oceno možnosti legalizacije z morebitnimi dodatnimi pogoji
– preverimo možnost legalizacije po novi gradbeni zakonodaji

– do 5 delovnih dni

* pri naročilu preveritve, vam ceno le-te priznamo kot popust
pri naročilu projekta legalizacije

** nismo davčni zavezanec, DDV-ja ne obračunavamo

LEGALIZACIJA OBJEKTOV DALJŠEGA OBSTOJA
(ZGRAJENI PRED 1.1.1998)

Po novem zakonu bo možna legalizacija za objekte zgrajene pred 1.1.1998.

Postopek priprave dokumentacije lahko pri nas naročite  že danes. Pripravimo vam vse potrebno, da bo objekt legaliziran kar se da hitro.

Gradbeni zakon je že stopil v veljavo, uporabljati pa se bo začel s 1.6.2018, takrat bo tudi možno vložiti dokumentacijo za legalizacijo objektov po tem postopku.

S postopkom legalizacije objektov zgrajenih pred letom 1998 se pridobi tako imenovano dovoljenje za objekte daljšega obstoja.

S tem se šteje da objekt ni nelegalen oz. neskladen ter da ima v času veljavnosti dovoljenja pridobljeno uporabno dovoljenje.

Gre za poenostavljeno obliko legalizacije, kjer je manj ovir. Za več informacij svetujem, da si preberete 117.člen v gradbenem zakonu.

– preverimo možnost legalizacije

– po potrebi na geodetskem inštitutu pridobimo dokazilo o obstoju objekta pred 1.1.1998
(stroški postopka in dokazila niso vključeni v ceno)

– po potrebi se dogovorimo z geodetskim podjetjem za vpis vašega objekta v kataster stavb – obvezno pred pričetkom postopka legalizacije
(stroški postopka in vpisa niso vključeni v ceno)

– dokumentiramo objekt in opravimo meritve obstoječega stanja ter izdelamo potrebne načrte
(tloris, prerezi, fasade, seznam in površine prostorov)

– pripravimo dokumentacijo ter na upravni enoti vložimo zahtevo za izdajo grabenega dovoljenja
in vodimo postopek do pridobitve tega

* nismo davčni zavezanec, DDV-ja ne obračunavamo
** za natančno oceno nam pošljite povpraševanje

LEGALIZACIJA manj zahtevnih
objektov (npr. enostanovanjska hiša)

Prvi korak je preveritev možnosti legalizacije, v kolikor ta že ni bila naročena predhodno, v kolikor ste to pri nas že naročili, vam ceno preveritve priznamo kot popust pri nadaljnji storitvi.

Po potrjeni možnosti legalizacije, se dogovorimo za termin obiska vašega objekta, kjer bomo objekt izmerili ter dokumentirali kar je potrebno za izdelavo projekta.

V večini primerov je potrebno naročilo geodetskega posnetka, katerega vam lahko pomagamo pridobiti.

Po pridobljenih podatkih, se izdela dokumentacija, pridobi projektne pogoje ter soglasja in odda vlogo na upravno enoto.

Tekom postopka vas obveščamo o morebitnih posebnostih, prav tako vam sporočimo glede plačil upravnih taks ter komunalnega prispevka.

Rok izvedbe dokumentacije je od 30 – 60 delovnih dni, zaradi zamud državnih in lokalnih organov pri pridobivanju projektnih pogojev, soglasij in upravnih postopkih se rok izvedbe lahko podaljša.

Ko je postopek konačan, prejmete izvod projektne dokumentacije ter gradbeno dovoljenje.

Poleg legalizacije, ponujamo tudi ureditev spremembe namembnosti objekta, ko želite opravljati dejavnost, ki je skladna s prostorskim aktom, objekt pa je registriran za drugačno namembnost.

Povezava do Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.

– preverimo možnost legalizacije

– izmerimo objekt na lokaciji in izdelamo načrte
– izdelamo projektno dokumentacijo ali drugače dokazujemo ustreznost objekta s pravilniki

– vodilna mapa
– načrt arhitekture
– elaborati (gradbena fizika, požarna varnost, zvočna zaščita)
– izkazi (gradbena fizika, požarna varnost, zvočna zaščita, prezračevanje)
– statična presoja z izjavo o mehanski odpornosti in stabilnosti objekta

– pridobimo projektne pogoje
– pridobimo mnenja

– izdelamo končno mapo za pridobitev gradbenega oz. uporabnega dovoljenja,

– na upravni enoti vložimo zahtevo za legalizacijo
– vodimo upravni postopek do pridobitve dovoljenja

* nismo davčni zavezanec, DDV-ja ne obračunavamo

LEGALIZACIJA
NEZAHTEVNIH OBJEKTOV

Za vas opravimo legalizacijo nezahtevnih objektov, za katere sicer ni potrebna prisotnost odgovornega projektanta. Kar pomeni, da lahko to opravite tudi sami.
Za tiste ki bi želeli strokovno pomoč, vam nudimo tudi to in za vas izpeljemo celoten postopek, od preveritve možnosti, do izmer objekta ter tehničnih skic in priprave soglasij in potrebne dokumenacije.

Nezahtevni in enostavni objekti – priloga 2 uredbe o zahtevnosti objektov

– predhodno se preveri možnosti legalizacije
– objekt se izmeri ter izdela načrte
– pridobi se soglasja
– izdela se vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja

– investitorju se preda dokumentacijo, ki jo sam odnese na upravno enoto

* nismo davčni zavezanec, DDV-ja ne obračunavamo

LEGALIZACIJA
DRUGIH OBJEKTOV

Za dodatne informacije glede ponudbe za spremembo namembnosti objektov, legalizacije zahtevnih ter nezahtevnih objektov in prilagojene ponudbe nas kontaktirajte preko e-maila, spletnega obrazca ali telefona.
Kaj sodi med zahtevne ter nezahtevne in enostavne objekte, si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Nezahtevni in enostavni objekti – priloga 2 uredbe o zahtevnosti objektov

Zahtevni objekti – priloga 1 uredbe o zahtevnosti objektov

– izmere objekta in izdelava zgolj načrtov za legalizacijo
– legalizacija nezahtevnih objektov, nadstreškov, ut, garaž in podobno
– legalizacija zahtevnih objektov
– pridobivanje uporabnih dovoljenj za objekt zgrajene z gradbenim dovoljenjem
– reševanje zahtevnejših legalizacij

IZMERE OBJEKTA IN
POSNETki OBSTOJEČEGA STANJA

Izdelamo posnetek obstoječega stanja objekta. Oglasimo se na lokaciji in izmerimo, fotografiramo in dokumentiramo vaš objekt.

Pripravimo načrte objekta za potrebe legalizacije ali za vašo uporabo pri prihodnjem načrtovanju ali prenovi.

Posnetek obstoječega stanja bo ena od zahtev za legalizacijo objektov zgrajenih pred 1.1.1998.

Posnetek izdelamo skladno z zahtevami novega gradbenega zakona.

Izmerimo in izdelamo tlorisne načrte vseh etaž objekta, prereze objekta, poglede ter seznam prostorov s površinamo.

– izmere objekta na lokaciji
– izdelava načrtov (tlorisi etaž, prerezi, fasade, seznam prostorov s površinami)
– tlorise predamo v digitalni in tiskani obliki

* nismo davčni zavezanec, DDV-ja ne obračunavamo
** natančno oceno določimo glede na velikost in zahtevnost objekta

OSEBNO
SVETOVANJE

V kolikor potrebujete svetovanje strokovnjaka, imate vprašanja glede nakupa nepremičnine, imate zahtevno situacijo, ali druga vprašanja, smo tukaj za vas.

Lahko pridemo na vašo lokacijo ali pa se dogovorimo za sestanek pri nas.

– svetovanje poteka na vaši lokaciji ali v naših prostorih
– potrebna predhodna najava

– za enostavna vprašanja smo vam na razpolago preko e-maila brezplačno

* nismo davčni zavezanec, DDV-ja ne obračunavamo
**  potnih stroškov ne obračunavamo
*** zaračuna se prva začeta ura, potem na 15 min.

pregled nepremičnine pred nakupom

 

Kupujete nepremičnino brez gradbenega dovoljenja, ali pa je nepremičnina zgrajena neskladno z gradbenim dovoljenjem?

Za vas opravimo pregled dokumentacije ter objekta in vam podamo mnenje.

Svetovanje ob nakupu lahko vklučuje tudi arhitekturno in statično oceno objekta. Za več informacij nam pišite.

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE

 

Naša osnovna dejavnost je arhitekturno projektiranje, za vas izdelamo načrte in dokumentacijo za novogradnje, prenove, dozidave, notranjo opremo, nadstreške, zunanjo ureditev, itd.

Nenazadnje je ob legalizaciji smiselno razmišljati še en korak dlje ter izkoristiti priložnost, da se v istem projektu predvidi morebitne bodoče prizidave, nadstreške ali predelave objekta. Za arhitekturno projektiranje obiščite spletno stran našega biroja.

www.arhitektura-gaberscik.si

sodne cenitve nepremičnin

 

V ekipi imamo sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke z dolgoletnimi izkušnjam na področju projektiranja nizke in visoke gradnje.

Za cenitve nepremičnin, za potrebe prodaje, sodnega spora, pridobivanje kredita, dedovanja ali kaj drugega, sledite spodnji povezavi.

www.izvedenec.si

izvedeniška mnenja

 

Z izvedeniškimi mnenji ocenjujemo kvaliteto in količino izvedenih gradbenih del.

Mnenje vam je v pomoč pri sodnih ali izvensodnih sporih med naročnikom in izvajalcem.

Za izvedeniška mnenja prav tako sledite spodnji povezavi.

www.izvedenec.si

O NAS &
KONTAKT

Legalizacija.si © 2017 | Pravno obvestilo | Monogram