LEGALIZACIJA
ČRNE GRADNJE

Potek postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja za črno gradnjo.
Strokovno svetovanje in vodenje celotnega postopka legalizacije.
Legalizacija.si je specializirana storitev za legalizacijo nedovoljene gradnje ali tako imenovane črne gradnje, legaliziramo vse objekte, hiše, prizidke, pomagamo pri postopkih legaliacije, vodimo postopke do pridobitve gradbenega dovoljenja. Urejamo gradbeno in drugo tehnično dokumentacijo za pridobivanje gradbenih dovoljenj, s katerimi so objekti legalizirani.

Storitev postopka legalizacije in svetovanja skušamo čim bolj približati naročniku, saj vemo kako naporno je lahko urejanje dokumentacije ter iskanje rešitev, ko imamo opraviti z gradbeno inšpekcijo, s pravnimi posli z nepremičninami ali z nezadovoljnimi sosedi.

Za naročnika izvedemo celotno storitev od preveritve možnosti legalizacije, do priprave tehnične dokumentacije ter urejanja dokumentov na upravni enoti, ki na koncu izda gradbeno dovoljenje.

Ali je možno legalizirati objekt na kmetijskem zemljišču? Kaj narediti če gradim preblizu parcelne meje? S takimi in drugačnimi vprašanji se lahko obrnete na nas. Poleg vodenja legalizacij črnih gradenj, nudimo tudi strokovno svetovanje, bodisi ko potrebujete mnenje pred izvedbo ali morebiti po njej ali pa imate druga vprašanja povezana z gradbeno zakonodajo in gradnjo.

Prav tako se lahko z nami posvetujete pred nakupom nepremičnine ali ko menite da sosed ne gradi v skladu z zakonodajo  Preverimo ali je gradnja nelegalna, neskladna ali nevarna, ter možnost legalizacije v primeru zanimanja za nakup nepremičnine brez gradbenega dovoljenja.

Dandanes so aktualna in pomembna tudi vprašanja pri energetskih sanacijah objektov, za koriščenje sredstev ekosklada je pogoj da je objekt legalen in ima pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Nenazadnje smo tudi projektantska skupina, kjer projektiramo novogradnje ter prenove objektov vseh vrst in zahtevnosti.

POSTOPEK LEGALIZACIJE

PREVERITEV MOŽNOSTI LEGALIZACIJE

Kot prvo preverimo, ali je legalizacija obravnavanega objekta možna ter pod kakšnimi pogoji.

V tej fazi se pregleda prostorsko zakonodajo ter pravne podatke objekta in parcele ter se na podlagi pridobljenih podatkov izdela poročilo.

Iz poročila je razvidno ali je legalizacija objekta možna da ali ne, oziroma je možna pogojno z navedbo pogojev.

IZDELAVA PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD)

Ko je potrjena možnost legalizacije objekta, se prične postopek izdelave projekta za gradbeno dovoljenje (PGD).

PGD obsega geodetski posnetek parcele, izrise objekta, projektne pogoje, soglasja, potrebne elaborate ter drugo tehnično dokumentacijo, ki je potrebna da je vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja popolna.

ODDAJA VLOGE NA UPRAVNO ENOTO

Po oddaji vloge in projekta za gradbeno dovoljenje na upravno enoto je potrebno še plačilo takse ter komunalnega prispevka. UE izda gradbeno dovoljenje.

Po poteku pritožbenega roka (8 dni) postane izdano gradbeno dovoljenje pravnomočno in vaš objekt je legaliziran.

“Zaradi prizidave nas je obiskal inšpektor in smo morali poiskati projektanta za izdelavo gradbenega dovoljenja. Pri Legalizaciji so nam svetovali, uredili dokumentacijo in na koncu tudi pridobili gradbeno dovoljenje. Storitev je bila zelo korektna.”

Klavdio iz Gročane na krasu.

“Prijavili so nas zaradi popravil na hiši, kjer smo med drugim izdelali novo betonsko ploščo v nadstropju. Potrebovali smo gradbeno dovoljenje in ga, s pomočjo arhitekta iz Legalizacije, pridobili brez zapletov.”

Roza iz Prvačine.

“Naš nono je zgradil hišo že pred leti, za katero nismo imeli gradbenega dovojlenja. Dogovorili smo se z arhitektom iz Legalizacije, izmerili so objekt, ter nam pomagali pridobiti gradbeno dovoljenje.”

Bojana iz Nebla v goriških brdih.

O NAS &
KONTAKT

Legalizacija.si © 2017 | Pravno obvestilo | Monogram